logo
Search:

 

Declaratii de avere personal S.C. Piete, Targuri si Oboare S.A BUZAU

 

2018

 Declaratie de avere Alexandru Mihai Musceleanu 

 DA August Daniel 

 DA Buscu Alexandru 

 DA Ceausel Cristian

 DA Dinu Ilie 

 DA Sendruc Roxana 

 DA Vinatoru Costel 

 

 

2017

Declaratie_de_avere_Alexandru_Ecaterina 

Declaratie_de_avere_August_Daniel

Declaratie_de_avere_Buscu_Alexandru 

Declaratie_de_avere_Ceausel_Cristian 

DEclaratie_de_avere_Dinu_Ilie 

Declaratie de avere August Daniel

Declaratii de avere membrii CA

 

2016

Declaratie_avere_Alexandru_Raluca

Declaratie_avere_Buscu_Alexandru

Declaratie_avere_Ceausel_Cristian

Declaratie_avere_Popescu_Roxana

Declaratie_avere_Vinatoru_Costel