logo
Search:

Piata centrala "Stan Sararu"

 

REGULAMENT pentru functionarea pietei

Prevederi generale

Denumirea pietei: PIATA AV. STAN SARARU
Sediul: str. lt. Godeanu nr. 5
Administrator: S.C. Piete, Targuri si Oboare S.A. Buzau
Infiintata prin Decizia Prefecturii Buzau nr.137/03.05.1991

 

Tipul pietei si categoriile de marfuri comercializate

Piata agroalimentara
Produsele si serviciile comercializate in principal sunt:
-legume fructe
-produse de patiserie si panificatie
-carne si produse din carne
-produse alimentare in magazine specializate
-peste

     Piata cu caracter permanent
       Orar de functionare
        zilnic orele 06.00 – 20.00
         duminica: 06.00 - 15.00


              Prezentarea pietei

                    Suprafata totala – 5230 mp
                        Suprafata platou – 1668,4 mp – acoperita in totalitate
                   Pavele din beton
                        Platoul este sectorizat in:

                          – sector citrice - 60 tarabe
                           - sector legume - fructe – 440 tarabe
Piata este dotata cu tonete cu suprafata din beton mozaicat, cu spatiu de pastrarea marfurilor, cu posibilitatea de inchidere, cu protectie si aerisire                                 

                                   –sursa apa potabila , curent electric , canalizare , acoperire platou din poliplan , hidranti incendiu.

Serviciile prestate utilizatorilor pietei:

Administratorul asigura urmatoarele servicii:
folosinta tarabei inchiriate;
conditii de curatenie in piata;
iluminatul pe timp de noapte
ridicarea gunoiului din spatiul special amenajat;
prin POLITIA COMUNITARA , ordinea in piata si respectarea drepturilor chiriasului.

Administratorul asigura urmatoarele dotari ale pietei:
spatii pentru depozitarea marfurilor si a ambalajelor;
spatii pentru pastrarea si inchirierea cantarelor si a echipamentelor de protectie;
locuri pentru amplasarea cantarelor de control;
bazine compartimentate pentru spalarea legumelor si fructelor;
fantani cu jeturi de apa potabila sau alte surse de apa;
spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si curatenie;
punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
punct cu mijloace initiale de interventie P.S.I.;
posibilitatea inchirierii de cantare in stare de functionare si verificate metrologic;

Administratorul S.C. Piete, Targuri si Oboare S.A. Buzau are incheiate contracte cu furnizorii de energie , apa-canal si servicii de salubritate, pentru asigurarea conditiilor necesare desfasurarii unui comert civilizat si igienic.

Drepturile si obligatiile utilizatorilor pietei

Drepturi:
- sa se poata informa asupra tarifelor practicate in piata;
- producatorii agricoli sa aiba posibilitatea de a inchiria de la
administratia pietei cantare verificate metrologic;
- sa poata practica preturile pe care le considera optime pentru
marfurile pe care le comercializeaza;
- sa aiba acces la toate serviciile oferite de administratia pietei;
- sa fie informat asupra perioadei si orarului de functionare a pietei;
- alte drepturi oferite de administratorul pietei;

Obligatii:
- sa afiseze preturile pentru produsele oferite la vanzare conform
prevederilor legale;
- sa respecte legislatia privitoare la desfacerea produselor;
- sa etaleze instrumentele de masura;
- mentinerea permanenta a curateniei la locul de vanzare si in jurul acestuia si transportarea gunoiului la locurile special amenajate in cadrul pietei, ori de cate ori este cazul;
- sa nu ofere spre vanzare marfurile din mers;
- sa nu ofere spre vanzare produsele inainte de deschiderea pietei si
dupa inchiderea acesteia;
- sa-si instruiasca personalul ca sa asigure pastrarea ordinii, curateniei permanente la masa inchiriata si zona adiacenta si sa practice un comert civilizat si corect conform normelor legale;
- sa-si instruiasca personalul pentru a nu induce in eroare cumparatorii asupra calitatii si cantitatii marfii oferite spre vanzare cu ocazia cantaririi;
- sa foloseasca pentru cantarire numai instrumente verificate metrologic sau inchiriate de la locator;
- sa foloseasca mijloacele de colectare a gunoiului exclusiv pentru
destinatie si sa nu le deterioreze sau sa le schimbe destinatia;
- sa nu modifice sau sa nu deterioreze masa inchiriata;
- sa nu cesioneze contractul de inchiriere sau sa subinchirieze masa
vreunui tert;
- sa nu schimbe destinatia mesei inchiriate;
- sa respecte prevederile legale in ce priveste P.S.I. avand in vedere
interzicerea aprinderii focului in imediata apropiere a mesei;
- sa inscrie la loc vizibil in perimetrul mesei inchiriate, numele
societatii comerciale, persoanei fizice autorizate sau asociatiei familiale titulara a inchirierii; inscrierea se va face la loc vizibil, usor de citit, si sa nu poata fi stearsa;
- sa vanda produsele numai pe suprafata inchiriata iar inaltimea marfii expuse pentru vanzare sa nu depaseasca 0,5 m;
- sa nu expuna marfa pentru vanzare pe spatiul din jurul tonetei;
- sa expuna marfa pentru vanzare in ladite;
- sa nu depoziteze marfa pe timp de noapte in afara tarabei;
- sa dabaraseze dupa terminarea programului ambalajele (ladite, cutii,etc.).
- sa isi procure un gratar din lemn si a un cos de gunoi personal in termen de o saptamana de la incheierea contractului;
- sa achite zilnic taxa zilnica forfetare stabilita de catre conducerea societatii;
- alte obligatii.

Drepturile si obligatiile administratorului pietei

Administratorul pietei are urmatoarele drepturi si obligatii:
- elaboreaza regulamentul pentru functionarea pietei si il supune spre avizare autoritatilor publice locale;
- verifica daca utilizatorii pietei au calitatea de producator/ comerciant, conform prevederilor legale, si nu permite accesul altor comercianti;
- verifica daca utilizatorii pietei au afisate numele si sediul social;
- afiseaza la loc vizibil si in mod lizibil regulamentul- cadru , orarul de functionare, precum si tarifele practicate in piata;
- sprijina organele de control autorizate;
- nu admite in piata un numar de utilizatori mai mare decat limita
locurilor de vanzare existente in sectorul de piata destinat desfacerii produselor oferite de acestia;
- stabileste tarifele pentru serviciile prestate si asigura afisarea
acestora;
- asigura evidenta solicitarilor locurilor de vanzare si asigura atribuirea acestora producatorilor agricoli si comerciantilor
produselor de uz gospodaresc in ordinea solicitarilor;
- controleaza daca mijloacele de masurare, proprietatea utilizatorilor
pietei sunt verificate din punct de vedere metrologic si interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale in domeniu;
- asigura verificarea periodica, din punct de vedere metrologic, a
cantarelor pe care le ofera spre inchiriat utilizatorilor pietei;
- asigura un numar de cantare in stare de functionare egal cu cel al
locurilor de vanzare din piata destinate comercializarii de catre producatorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor si semnintelor;
- asigura gratuit cantare de control pentru verificarea de catre cumparatori a corectitudinii cantaririlor;
- asigura salubrizarea pietei zilnic si ori de cate ori este necesar;
- alte drepturi si obligatii cuprinse in regulament.

Director Executiv
Diaconita Cornel

Contabil sef
ec. Monica Zavoianu