logo
Search:

Piata Marfuri Industriale

REGULAMENT pentru functionarea pietei

Prevederi generale

 

Denumirea pietei: PIATA MARFURI INDUSTRIALE
Sediul: str. INDEPENDENTEI nr. 15
Administrator: S.C. Piete, Targuri si Oboare S.A. Buzau
Infiintata prin Decizia Prefecturii Buzau nr.137/03.05.1991

Tipul pietei si categoriile de marfuri comercializate

Piata marfuri industriale
Produsele si serviciile comercializate in principal sunt:
Marfuri industriale

Piata cu caracter permanent
Orar de functionare
zilnic orele 06.00 – 19.30
sambata si duminica: 06.00 - 15.00


Prezentarea pietei

Suprafata totala – 1987,72 mp

Suprafata platou – 781,4 mp – acoperita in totalitate
Pavele din beton
Platoul este sectorizat in – 135 tonete marfuri industriale

Piata este dotata cu :
-tonete confectionate din tabla pe un cadru de cornier cu urmatoarele dimensiuni : L 1,20 m , l- 0,95 m h – 2,10 m , prevazuta cu spatiu de pastrarea marfurilor, cu posibilitatea de inchidere , cu protectie si aerisire, si oblon mobil cu deschidere de 1,20 m
–sursa apa potabila , curent electric , canalizare , acoperire platou din poliplan , hidranti incendiu, grup sanitar.

Serviciile prestate utilizatorilor pietei:

Administratorul asigura urmatoarele servicii:
folosinta tarabei inchiriate;
conditii de curatenie in piata;
iluminatul pe timp de noapte
ridicarea gunoiului din spatiul special amenajat;
prin politia comunitara ordinea in piata si respectare drepturilor chiriasului.

Administratorul asigura urmatoarele dotari ale pietei:
punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
punct cu mijloace initiale de interventie P.S.I.;

Administratorul S.C. Piete, Targuri si Oboare S.A. Buzau are incheiate contracte cu furnizorii de energie , apa-canal si servicii de salubritate, pentru asigurarea conditiilor necesare desfasurarii unui comert civilizat si igienic.

Drepturile si obligatiile utilizatorilor pietei

Drepturi:
sa poata practica preturile pe care le considera optime pentru
marfurile pe care le comercializeaza;
sa aiba acces la toate serviciile oferite de administratia pietei;
sa fie informat asupra perioadei si orarului de functionare a pietei;

Obligatii:
  sa afiseze preturile pentru produsele oferite la vanzare conform
prevederilor legale;
sa respecte legislatia privitoare la desfacerea produselor;
mentinerea permanenta a curateniei la locul de vanzare si in jurul acestuia si transportarea gunoiului la locurile special amenajate in cadrul pietei, ori de cate ori este cazul;
sa-si instruiasca personalul ca sa asigure pastrarea ordinii, curateniei permanente la masa inchiriata si zona adiacenta si sa practice un comert civilizat si corect conform normelor legale;
sa-si instrueasca personalul pentru a nu induce in eroare
cumparatorii asupra calitatii si cantitatii marfii oferite spre vanzare .
sa foloseasca mijloacele de colectare a gunoiului exclusiv pentru
destinatie si sa nu le deterioreze sau sa le schimbe destinatia;
sa nu modifice sau sa nu deterioreze masa inchiriata;
sa nu cesioneze contractul de inchiriere sau sa subinchirieze masa
vreunui tert;
sa nu schimbe destinatia mesei inchiriate;
sa respecte prevederile legale in ce priveste P.S.I. avand in vedere
interzicerea aprinderii focului in imediata apropiere a mesei;
sa inscrie la loc vizibil in perimetrul mesei inchiriate, numele
societatii comerciale, persoanei fizice autorizate sau asociatiei familiale titulara a inchirierii; inscrierea se va face la loc vizibil, usor de citit, si sa nu poata fi stearsa;
sa nu expuna marfa pentru vanzare pe spatiul din jurul
tonetei;
sa nu depoziteze marfa pe timp de noapte in afara tarabei;
sa dabaraseze dupa terminarea programului ambalajele (ladite, cutii,etc.).
sa nu aduca modificari sau completari suplimentare echipamentului
sa plateasca proprietarului , la notificarea acestuia, in termen de 30 de zile valoarea echipamenului deteriorat , furat sau pierdut in timpul orelor de functionare a pietei.

Drepturile si obligatiile administratorului pietei

Administratorul pietei are urmatoarele drepturi si obligatii:
elaboreaza regulamentul pentru functionarea pietei si il supune spre avizare autoritatilor publice locale;
verifica daca utilizatorii pietei au calitatea de producator/ comerciant, conform prevederilor legale, si nu permite accesul altor comercianti;
verifica daca utilizatorii pietei au afisate numele si sediul social;
sprijina organele de control autorizate;

nu admite in piata un numar de utilizatori mai mare decat limita
locurilor de vanzare existente in sectorul de piata destinat desfacerii produselor oferite de acestia;
asigura salubrizarea pietei zilnic si ori de cate ori este necesar;

Director Executiv
Diaconita Cornel

Contabil sef
ec. Monica Zavoianu