Image Description
Fișierul „ Formulare_licitatie ” conţine formularele destinate, pe de o parte să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

 

ANUNTURI ȘI DOCUMENTE PROCEDURĂ

anunt atribuire servicii de curatenie dec 2023
calendar achizitie servicii curatenie 2024
anunt de intentie servicii curatenie 2024
invitatie participare servicii curatenie 2024
anunt atribuire conectare module lactate
anunt atribuire auditor financiar
anunt atribuire reparatii mese PVD
anunt intentie conectare module lactate
anunt intentie auditor financiar (reluat)
anunt atribuire izolare termica sediu
anunt intentie reparatii mese PVD
anunt atribuire fotovoltaice
anunt intentie izolare termica exterioara sediu
caiet de sarcini izolare termica exteriora sediu
anunt atribuire servicii juridice oct 2023
anunt intentie auditor financiar
anunt intentie fotovoltaice PC
caiet de sarcini fotovoltaice PC
caiet de sarcini servicii juridice oct 2023
anunt intentie servicii juridice oct 2023
anunt atribuire iluminat PMI
anunt atribuire servicii contabilitate 2023
anunt intentie iluminat PMI
caiet de sarcini servicii de contabilitate sept 23
anunt de intentie servicii contabilitate sept 23
Scroll to Top